Copyright

Autorský zákon chrání všechny materiály zveřejněné na webových stránkách společnosti LEDprodukt s.r.o. Informace a vyobrazení produktů a služeb, jakož i produktů a služeb samotných, které jsou na webových stránkách publikovány, mohou být chráněny dalšími právy třetích osob. Stejně i jejich názvy a označení mohou být registrovanými obchodními známkami těchto osob. Porušením autorského zákona je jakékoliv kopírování elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupnění veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.